Widget 103 FM

Provision of Accounting Services

Jaqblu...Ma Jaqblux

JAQBLU...MA JAQBLUX! Programm imxandar fuq RTK 103 FM, kull nhar ta’ Tnejn bejn il-5:15pm u s-7pm. Dan il-programm ta' diskussjoni jitratta temi miġbura fost oħrajn mill-gazzetti tal-Ħadd, u jitmexxa minn Karl Wright. It-temi huma magħżula minn Mons. Anton Gouder u Pierre Portelli, li ta' kull ġimgħa jkunu fl-istudjows ta’ Radju RTK biex flimkien mas-semmiegħa jieħdu sehem f’diskussjoni interessanti. Dawn iż-żewġ personalitajiet se jiddibattu l-argument u jistgħu jaqblu li ma jaqblux! Permezz tat-telefon u l-sms, is-semmiegħa jistgħu jipparteċipaw ukoll u jgħidu tagħhom dwar is-suġġett. Jipprezenta: Karl Wright

 
Latest On Demand - Preview   -   English Version
Karl Wright

Gradwat fit-Teoloġija u l-Istudji Umani, huwa għallem fl-iskejjel statali tul dawn l-aħħar tnax-il sena, waqt li okkupa diversi karigi uffiċjali fil-Union tal-Għalliema, l-MUT. Fil-prezent jokkupal-kariga ta’ Station Manager ta' Radju RTK. L-esperjenza tiegħu fix-xandir hija ta' dawn l-aħħar tlettax-il sena, li matulhom kien jagħmel parti mill-kamra tal-aħbarijiet ta’ RTK bħala ġurnalista u xandar.

 

Jaqblu ma Jaqblux 23/06/2014 - Il-Produzzjoni tal-vijdow tal-Puluzija / L-Ombudsman / Id-Direzzjoni li qed jiehu l-Papa FrangiskuPreview
Jaqblu ma Jaqblux 16/06/2014 - L-Immigranti Preview
Jaqblu ma Jaqblux 09/06/2014 - Wire Tapping / Referendum kontra l-Kacca / Il-Bullying fl-IskejjelPreview
Jaqblu ma Jaqblux 02/06/2014 - Il-Kaz ta ragel innocenti li kien il-habs / Il-Kriminalita / L-EdukazzjoniPreview
End of page