Widget 103 FM

Provision of Accounting Services

Nathalie Camilleri

Għalliema tal-mużika fl-iskola 'St Joseph' fejn ilha dawn l-aħħar ħmistax il-sena. Nathalie għandha l-L.R.S.M fid-daqq tal-pjanu u tħobb ukoll iddoqq il-kitarra.

Fr. Karm Debattista

Fr Karm twieled il-Marsa fil-25 ta’ Jannar 1961. Fl-1977 kien involut f’aċċident tal-karrozza li wasslu biex jiltaqa’ mas-Soċjeta’ Missjunarja ta’ San Pawl u sentejn wara ingħaqad ma din l-ordni.

End of page